Wednesday, November 5, 2008

Soal Jawab Agama : IBADAT PENGARUHI SIKAP

SOALAN

BARU-BARU ini seorang teman memberitahu, kita tidak boleh mengaitkan sikap dan tingkah laku seseorang dengan amal ibadatnya. Katanya, mengaitkan amal ibadat seseorang dengan tingkah laku antara perkara yang dilarang Allah. Contohnya seseorang yang mempunyai sikap cepat marah dan percakapan yang kadangkala kurang sopan walaupun tidak pernah tinggal sembahyang.


Namun, ada pula yang berpendapat seharusnya amal ibadat dan ilmu agama menjadi pembentuk sikap seseorang kerana orang yang tinggi ilmunya dan dekat dengan Allah lebih halus budi pekertinya. Adakah pendapat pertama itu benar? Tidakkah agama sepatutnya menjadi landasan kepada budi bahasa seseorang?

RAHIMAH
Tampin


JAWAPAN

Agama adalah satu cara hidup. Ia tidak terpisah antara ibadat dan perilaku seseorang. Agama bukan hanya solat dan tuntutan ibadat, tetapi soal akhlak juga adalah intipati utama dalam agama.

Semua ibadat yang disyariatkan mempunyai roh dan falsafah untuk membentuk akhlak dan pekerti manusia. Solat misalnya mengajar kita menjauhi maksiat kerana merasakan Allah melihat kita. Puasa membentuk nilai amanah dan membuang sifat amarah.

Zakat menyucikan diri daripada tamak pada harta dan menyemai rasa persaudaraan dan perkongsian.

Jika seseorang itu beribadah tetapi akhlaknya berbeza dengan ibadatnya, ini bererti ibadatnya belum sempurna sehingga gagal diterapkan dalam akhlaknya.

Datuk Dr. Mashitah Ibrahim

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...